www.combatives.cz
 

Emil Cipra
lucasmo@seznam.cz

tel: 737 737 033

Cvičíme v budově Sokola Plzeň I, (2. patro)

Adresa : Štruncovy sady 1, Plzeň

Trénujeme každé pondělí od 19:00 do 20:30
Poplatek: 200 Kč za cvičební jednotku, neplatíte nic dopředu, ale vždy jen za to co skutečně odcvičíte

 
Stránky našich přátel se kterými spolupracujeme:

www.rbsd.cz
www.serrada.cz
www.urbancombatives.com

V našem klubu se věnujeme tréninku Combatives dle metodiky a zásad RBSD.
Co je to Combatives a co znamená zkratka RBSD?

Combatives

Vycházíme ze systému boje jehož základy položili již v roce 1920 pánové William Ewart Fairbairn a Eric Anthony Sykes, kteří v té době pracovali jako členové Šanghajské městské policie. Systém, který vytvořili se jmenoval Defendu a byl samozřejmě zaměřen hlavně pro potřeby policie, skládal se tedy ze sebeobrany a boje z blízka, ale také z poutání, prohledávání, kontroly osob apod. Ve 40-tých letech minulého století svůj systém přepracovali do podoby armádního bojového systému, který vyučovali převážně členy britských commandos, SOE, amerických OSS a kanadských speciálních útvarů. Jednalo se o ryze praktický způsob boje, který vynikal brutální agresivitou a značnou jedoduchostí, která byla podmíněna tím, že členové např. commandos nemohli trávit roky tréninkem tradičních škol bojových umění, ale museli být schopni reálně použít naučené v extrémně krátké době. Další legendární instruktor boje z blízka, američan Rex Applegate, který v době druhé světové války s Fairbairnem trénoval nazýval tento způsob boje "Gutterfighting" (přeloženo tedy jako "kanálový boj", přeneseně - velmi špinavý boj). Samotný systém byl založen na boji o přežití, žák se doslova učil rvát jako zvíře do posledního dechu, aby on byl ten kdo zvítězí, přežije. Zcela logicky v tomto systému neexistovali ani zmínky o předkonfliktní a pokonfliktní situaci, právních aspektech, typologii útočníků apod. záležitostech, které dnes neodmyslitelně patří k tréninku moderní sebeobrany.

 

RBSD

Tato zkratka znamená Reality Based Self Defence (reálná sebeobrana). Jedná se vlastně o kompletní tréninkovou přípravu, která má sloužit k tomu, aby byl člověk schopen přežít prakticky jakoukoliv nebezpečnou situaci (útok, přepadení, pokus o znásilnění apod.), která ho může potkat v moderním světě. RBSD tedy neni konkrétní bojový systém, ale "pouze" metoda, která má trénink co nejvíce přiblížit skutečnému, reálnému konfliktu. Název RBSD se používá v mnoha klubech sebeobrany po celém světě, ale "realitu ulice" vnímá každý instruktor jinak, proto jsou mezi jednotlivými kluby a jejich výukami značné rozdíly v přístupu. Někdo používá velké množství chráničů a pomůcek, jinde se více než v tělocvičnách trénuje převážně venku s minimální ochranou. U nás se snažíme jít zlatou střední cestou.

 

Minulost

William Ewart Fairbairn Eric Anthony Sykes Rex Applegate
     

Současnost

 

   
 
Lee Morrison    

Našim cílem je spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru, ať už u nás či ze zahraničí a stále zefektivňovat naši výuku.

       
 
  © 2011 Combative RBSD